Xuất bản thông tin

null Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 27/02/2023 – 05/3/2023

Chi tiết bài viết Giá cả thị trường

Tình hình tiêu thụ nông sản từ ngày 27/02/2023 – 05/3/2023

- Tình hình tiêu thụ: giá lúa chất lượng cao tại ruộng giá 7.050 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), lúa thường IR 50404 giá 6.400 đồng/kg (tăng 150 đồng/kg so với tuần trước).

+ Giá cá tra nguyên liệu 30.000 – 31.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước) chi phí trung bình để sản xuất 1kg cá nguyên liệu khoảng 26.990 đồng/kg, với mức giá này người nuôi có lãi.

+ Tôm thương phẩm loại 1 giá dao động từ 180.000 - 200.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

+ Giá một số loài thủy sản khác tăng so với tuần trước cụ thể: cá sặc rằn 57.000 – 58.000 đồng/kg (tăng 100 đồng/kg so với tuần trước), cá Lóc nuôi 44.000 - 45.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), Ếch 56.000 - 58.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), lươn 130.000 - 140.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg so với tuần trước), cá Điêu hồng 39.000 – 40.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), cá rô 28.000 - 29.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước).

Description: Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\Hinh anh\BAN LUA\BAN LUA 5.JPG

Hình ảnh minh họa, nguồn Internet)

- Tình hình tiêu thụ một số loại trái cây biến động so với tuần trước cụ thể: xoài cát chu 33.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với tuần trước), xoài cát hòa lộc có giá 85.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), xoài tượng da xanh có giá 18.000 đồng/kg (giảm 8.000 đồng/kg so với tuần trước), nhãn có giá 17.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước), cam soàn có giá 17.500 đồng/kg (tăng 250 đồng/kg so với tuần trước), quýt đường có giá 20.000 đồng/kg (giảm 500 đồng/kg so với tuần trước), chanh có giá 16.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với tuần trước), thanh long có giá 11.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), ổi có giá 7.000 đồng/kg (tăng 1.500 đồng/kg so với tuần trước), mít có giá 24.000 kg (ổn định so với tuần trước).

- Tình hình tiêu thụ một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tuần biến động so với tuần trước, cụ thể: bắp ăn tươi có giá 7.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), bắp (thức ăn gia súc) có giá 7.000 đồng/kg (giảm 500 đồng/kg so với tuần trước), khoai môn có giá 21.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), củ cải có giá 7.000 đồng/kg (ổn định so với tuần trước), khoai lang có giá 16.600 đồng/kg (tăng 100 đồng/kg so với tuần trước), ớt 25.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước), hành lá có giá 15.000 đồng/kg (giảm 5.000 đồng/kg so với tuần trước).