Xuất bản thông tin

null Ghi nhận: Đại hội đại biểu đảng bộ thị trấn Mỹ An lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Ghi nhận: Đại hội đại biểu đảng bộ thị trấn Mỹ An lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 02/6/2020, Đảng bộ thị trấn Mỹ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, Lãnh đạo các Ban, Ngành huyện và 137 đại biểu đại diện cho 418 đảng viên trên địa bàn thị trấn về dự.

Thị trấn Mỹ An là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện, có vị trí rất quan trọng, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế trên các lĩnh vực và là trung tâm mua bán, trao đổi hàng hóa của huyện, vì vậy trong suốt nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị trấn luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đô thị văn minh đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là hoạt động thương mại - dịch vụ, công nghiệp của thị trấn phát triển nhanh và đa dạng, thị trấn Mỹ An hiện có 340 cơ sở sản xuất- kinh doanh trên các lĩnh vực, nhiều ngành nghề được duy trì và tập trung đầu tư phát triển như chế biến gỗ, cơ khí, may mặc, xây dựng….Chợ Tháp Mười được chỉnh trang, nâng cấp sắp xếp theo tiêu chí chợ văn minh, chợ đêm Mỹ An được bố trí phù hợp với tình hình thực tế, thị trường ổn định, hàng hóa phong phú, đáp ứng nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí, sinh hoạt của Nhân dân. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được tăng cường, đặc biệt là trên địa bàn thị trấn có Công ty Tỷ thạc đã tạo việc làm cho trên 2.500 lao động ở trong và ngoài huyện, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Đến đầu năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của thị trấn đạt trên 53 triệu đồng/người/năm.

 Trong lĩnh vực Văn hóa - xã hội cũng đạt nhiều kết quả quan trọng, hoạt động thể dục - thể thao, văn hóa - thông tin, giáo dục tiếp tục phát triển, đội ngũ cán bộ giáo viên trên địa bàn đảm bảo về số lượng và chất lượng, cơ sở vật chất các cấp học từng bước được đầu tư đáp ứng yêu cầu dạy và học. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo hộ nghèo được chú trọng, tỷ lệ hô nghèo của thị trấn giảm còn 2,27%. An ninh, quốc phòng được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện. Đảng bộ thị trấn đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng chi bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh nhiều năm liền.

 Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số hạn chế như Công tác quản lý lập lại trật tự đô thị, trật tự xây dựng có lúc chưa được duy trì thường xuyên, còn tình trạng tái lấn chiếm. Vệ sinh môi trường chưa được phối hợp giải quyết dứt điểm, nhất là vấn đề chăn nuôi xả thải ra môi trường và thu gom rác. Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị còn chậm. Trật tự xã hội có giảm nhưng từng lúc từng nơi còn diễn biến phức tạp.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị trấn Mỹ An đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm với 7 chỉ tiêu chủ yếu để phấn đấu thực hiện, nhằm xây dựng thị trấn Mỹ An xứng tầm là trung tâm kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh của huyện. Trong đó, Tập trung phát triển đô thị, tăng cường quản lý và thực hiện nếp sống văn minh, đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, tái cơ cấu nông nghiệp kết hợp với du lịch. Chăm lo phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Tiếp tục thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hoàn thiện và nâng chất các tiêu chí đô thị loại  IV và thực hiện một số tiêu chí đô thị loại III của thị trấn Mỹ An. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 là 120 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đến cuối nhiệm kỳ còn dưới 2%. Hàng năm, có 90% chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Đảng bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Trên cơ sở phân tích những ưu điểm, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ trong tâm nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm kỳ tới, các đại biểu tham dự Đại hội đã tập trung thảo luận các giải pháp khắc phục hạn chế, đề ra những giải pháp cụ thể  giúp Đảng bộ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, Nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành đảng bộ thị trấn Mỹ An lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Đinh Công Phủ tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy thị trấn Mỹ An, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Nguyễn Thu - Vũ Chiến (TTVH-TT&TT)