Xuất bản thông tin

null Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Sáng ngày 04 tháng 6 năm 2020, Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm. Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Nguyện, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo cùng Ban Chấp hành Hội Nông dân dân huyện.

Báo cáo của Hội Nông dân huyện cho biết, mặc dù ảnh hưởng chung của dịch Covid-19 nhưng phong trào sản xuất, giúp nhau làm kinh tế của nông dân vẫn được giữ vững, một số nơi duy trì sinh hoạt chi hội định kỳ bằng nhiều hình thức. Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cũng biểu dương tinh thần tham gia phòng chống dịch của các cấp trong hệ thống Hội thực hiện rất tốt, cũng như một số kết quả đạt được của huyện 6 tháng đầu năm. Đồng chí cũng lưu ý Ban Thường vụ huyện sớm khắc phục một số khó khăn, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trong thời gian tới như: Tiếp tục tuyên truyền các chi tổ hội hoạt động theo Điều lệ mới quy định, phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phải thực hiện đúng tinh thần Nghị định 62 của Chính phủ, xem xét thành lập Hợp tác xã trong chi hội nghề nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi, tổ hội nghề nghiệp sau khi đã chuyển đổi, tổ chức Đại hội các chi hội, quản lý chặt chẽ các nguồn vốn Ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn vay Ngân hàng Nông nghiệp theo Nghị định 55, Vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tổ chức Hội nghị tổng kết nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của huyện giai đoạn 2017-2019 và Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Mãnh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí, đã quán triệt tinh thần chỉ đạo trong Ban Chấp hành. Tháng 6/2020, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện sẽ có kế hoạch kiểm tra đôn đốc, giúp cơ sở hội đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ vào cuối năm./.

Nguyễn Thúy - HND