Xuất bản thông tin

null Ghi nhận: Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phú Điền, nhiệm kỳ 2020-2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Ghi nhận: Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phú Điền, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 04/6/2020, Đảng bộ xã Phú Điền tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI (11), nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Huyện ủy Tháp Mười - Nguyễn Văn Vũ Minh đã đến dự.

Qua 05 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 10, Đảng bộ xã Phú Điền đã lãnh đạo Nhân dân trong xã thực hiện đạt và vượt 20/22 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Kinh tế của xã tiếp tục phát triển, nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại. Thương mại - Dịch vụ phát triển mạnh, hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư. Chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Công tác giảm nghèo, giới thiệu việc làm được thực hiện tốt, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên. An ninh chính trị được giữ vững. Vai trò lãnh đạo của Cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, hoạt động của MTTQ và các Tổ chức chính trị - xã hội được nâng cao.

Với đặc thù là xã nông nghiệp, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Phú Điền đặc biệt quan tâm đến công tác sản xuất nông nghiệp, chủ động thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong chuyển dịch cơ cấu sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng, vận động Nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp. Chú trọng thành lập các tổ hợp tác kinh tế, hợp tác xã, xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa, giúp nông dân giảm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận và tạo đầu ra ổn định. Nổi bật là xã đã phát triển vườn cây ăn trái được trên 381ha gồm các cây chủ yếu như Mít, Xoài, Chanh, Thanh long, Sầu riêng. Xã có Công ty TNHH Bảy Nữa chuyên nuôi ếch thịt, ếch giống và chế biến sản phẩm tư ếch. Cơ sở nuôi và chế biến khô cá Sặc rằn của ông Bùi Văn Hùng đã mang lại hiệu quả kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người của xã hiện nay là 50 triệu đồng/người/năm, cao hơn 21 triệu đồng so với Nghị quyết đề ra.

Bên cạnh đó xã cũng tập trung nhiều nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng như Trường học và nhiều công trình phục vụ dân sinh, làm tốt công tác huy động sức dân xây dựng nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ, từ nguồn vốn Nhà nước, vốn huy động Doanh nghiệp và Nhân dân đóng góp xã Phú Điền đã đầu tư xây dựng các công trình xây dựng NTM trên các lĩnh vực với tổng số tiền trên 315 tỷ đồng. Trong đó, vốn Nhân dân đóng góp trên 187 tỷ đồng, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và làm chuyển biến bộ mặt nông thôn của xã.

Lĩnh vực Tiểu thủ Công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ cũng được Đảng ủy xã quan tâm thực hiện như xây mới nhà lồng chợ cá, nâng cấp mở rộng một số tuyến đường khu vực chợ, tạo thuận lợi cho Nhân dân mua bán, trao đổi hàng hóa. Công tác giáo dục và đào tạo được chú trọng, hệ thống trường lớp được xây dựng kiên cố, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chăm lo gia đình chính sách và hộ nghèo được chú trọng, tỷ lệ hô nghèo của xã giảm còn 2,22%.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện thường xuyên, tạo sự chuyển biến nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước được cụ thể hóa sát với thực tế tình hình của địa phương và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, Chất lượng sinh hoạt của Chi, Đảng bộ được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Hàng năm Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Phú Điền đề ra nhiệm vụ trọng tâm là Phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị sản xuất, phát triển liên kết tiêu thụ và thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi cây trồng gắn với xây dựng mã vùng trồng, cải thiện nhanh đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Xây dựng đạt xã NTM nâng cao. Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Cấp ủy, Chi bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Nâng cao chất lượng hoạt động của Chi đoàn, Chi hội ở ấp theo Kết luận số 96 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giám sát, phản biện của MTTQ và các Tổ chức chính trị - xã hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Điền lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Trương Thanh Hợp tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Nguyễn Thu - Lê Tính (TTVH-TT&TT)