Xuất bản thông tin

null Tháp Mười ra quân thực hiện ngày Môi trường Thế giới 5/6

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười ra quân thực hiện ngày Môi trường Thế giới 5/6

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường thế giới (05/6) với chủ đề “Đa dạng sinh học – Hành trình duy trì sự sống” và các hoạt động bảo vệ môi trường trong năm 2020 gắn với các nội dung chương trình trọng tâm tại địa phương, lồng ghép nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ Nhân dân tự quản thông qua việc tổ chức “Ngày thứ Bảy Đại đoàn kết” tại địa bàn dân cư, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Xã Mỹ An được tỉnh chọn làm điểm phát động  thực hiện ngày Môi trường Thế giới, theo đó các xã thị trấn đều đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, hoa kiểng, phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn các tuyến giao thông nông thôn./.

Kim Hai (UBMTTQVN huyện)