Xuất bản thông tin

null Ghi nhận: Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Láng Biển, nhiệm kỳ 2020-2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Ghi nhận: Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Láng Biển, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 09/6/2020, Đảng bộ xã Láng Biển tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, Lãnh đạo các Ban, ngành huyện, các đồng chí nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ và 79 đại biểu đại diện cho 165 đảng viên trên địa bàn xã về dự.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Láng Biển đã lãnh đạo Nhân dân trong xã thực hiện đạt và vượt 23/25 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Nổi bật là xã đạt chuẩn nông thôn mới sớm hơn 01 năm so với Nghị quyết. Kinh tế của xã tiếp tục phát triển, sản xuất nông nghiệp đi vào chiều sâu, diện tích lúa chất lượng cao đạt 90%, ứng dụng cơ giới hóa từ khâu gieo sạ đến thu hoạch. Bước đột phá trong nhiệm kỳ là đã tập trung phát triển mạnh nhiều mô hình kinh tế tập thể trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, chuyển đổi mạnh vườn cây ăn trái, chăn nuôi có bước phát triển, nhất là ngành chủ lực cá Sặc rằn được mở rộng diện tích và hiệu quả kinh tế cao. Cụ thể trong nhiệm kỳ đã phát triển vườn cây ăn trái được 118ha, diện tích nuôi cá sặc rằn là 214ha. Trong đó có 7,3ha cá sặc rằn được nuôi theo mô hình VietGAP.

Hạ tầng giao thông nông thôn được chú trọng đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới. Năm năm qua, cùng với nguồn vốn của Nhà nước, sự đóng góp của Doanh nghiệp và Nhân dân, Láng Biển đã đầu tư xây dựng trên 26km đường nhựa, đal, xây dựng mới 23 cây cầu bê tông, triển khai xây dựng 14 công trình xây dựng cơ bản với tổng kinh phí trên 260 tỷ đồng, trong đó vốn mạnh thường quân và Nhân dân đóng góp trên 49 tỷ đồng. Qua đó đã góp phần làm cho bộ mặt nông thôn của xã ngày càng khởi sắc.  Tham dự Đại hội, Đại biểu Trần Xuân Triệu, Chi bộ Ấp 3 xã Láng Biển vui mừng trước kết quả đạt được của địa phương trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong muốn nhiệm kỳ tới Đảng ủy xã tiếp tục quan tâm thực hiện giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững, củng cố và xây dựng HTX đáp ứng nhu cầu sản xuất và liên kết hàng hóa cho nông dân.

Công tác tuyên truyền, xây dựng cảnh quan môi trường cũng được xã quan tâm thực hiện với nhiều tuyến đường kiểu mẫu, mô hình 5 không 3 sạch, mô hình thu gom rác thải sinh hoạt và rác thải nông nghiệp ở 4/4 ấp. Qua đó đã nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng xanh- sạch- đẹp. Công tác giảm nghèo, giới thiệu việc làm đạt nhiều kết quả quan trọng, đã giải quyết việc làm cho trên 1.700 lao động, đưa 32 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, thu nhập bình quân đầu người đạt 49 triệu đồng/ người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 3,4%. An ninh chính trị, được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tập trung thực hiện với quyết tâm chính trị cao, phương thức lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy, UBND được đổi mới gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Chất lượng hoạt động của MTTQ và các Tổ chức chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực. Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

Trong  nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Láng Biển đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm là Xây dựng xã Láng Biển đạt xã NTM nâng cao.Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại gắn với nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và nhu cầu thị trường, phát triển mạnh kinh tế tập thể gắn kết chặt chẽ với nông dân. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và thực hiện có hiệu quả chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, góp phần nâng cao thu nhập người dân. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, hàng năng giữ vững Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để thực hiện đạt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra,xã Láng Biển đã đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu để phấn đấu thực hiện nhằm xây dựng xã Láng Biển ngày càng phát triển.

Tại Đại hội, bên cạnh đóng góp các giải pháp phát triển nông nghiệp, các đại biểu cũng quan tâm đóng góp các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian tới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 6 gồm 14 đồng chí. Đồng chí, Lê Thị Kim Phượng, tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy xã Láng Biển, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với phương châm Đoàn kết- Trách nhiệm-Hành động- Phát triển” Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Láng Biển khóa mới kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, ra sức thi đua thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, từng bước xây dựng xã Láng Biển ngày càng phát triển./.

Nguyễn Thu - Lê Tính