Xuất bản thông tin

null Những kết quả nổi bật của Đảng bộ Quân sự, nhiệm kỳ 2015-2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Những kết quả nổi bật của Đảng bộ Quân sự, nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong 05 năm qua, Đảng bộ Quân sự huyện Tháp Mười đã lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu được quan tâm thực hiện đạt hiệu quả cao, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng, chất lượng tuyển quân, tuyển sinh được nâng lên, Đảng bộ Quân sự huyện nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự huyện Tháp Mười đã làm tốt công tác tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện đề ra Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ phù hợp với đặc điểm, địa hình của huyện, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nắm rõ các nội dung Nghị quyết đề ra. Từ đó, xác định vai trò trách nhiệm của mình, chấp hành nghiêm mệnh lệnh trực sẵn sàng chiến đấu.

Để xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, Đảng bộ Quân sự đã phân công từng Đảng ủy viên phụ trách các chỉ tiêu gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện hằng năm, chuẩn bị tốt các mô hình học cụ, thao trường, bãi tập, bồi dưỡng cán bộ huấn luyện theo phân cấp. Tập luyện các phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống, không để bị động bất ngờ, đảm bảo quân số trực, trang bị phương tiện, thông tin liên lạc thông suốt, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh đạt tỷ lệ trên 1,5% dân số. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ chặt chẽ, sát với phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” gắn với yêu cầu “Nhanh, mạnh, chính xác” quân số tham gia đảm bảo, kết quả huấn luyện các nội dung hàng năm đạt khá.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Quân sự huyện Tháp Mười cũng rất quan tâm đến công tác dân vận, phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội huyện vận động Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực mang lại lợi ích cho cộng đồng xã hội như tổ chức cho lực lượng vũ trang hành quân dã ngoại giúp dân phát quang cây xanh, sửa chữa nâng cấp đường nông thôn, vận động quỹ xây dựng nhà tình đồng đội, nhà tình nghĩa. Triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách hậu phương quân đội. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng chính quy, quản lý, rèn luyện chấp hành kỷ luật quân đội.

Công tác xây dựng Đảng cũng được Đảng bộ Quân sự huyện quan tâm thực hiện, hằng năm có trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, các Chi bộ và Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự huyện Tháp Mười đề ra nhiệm vụ trọng tâm là Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm công tác, xác định rõ nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và đủ khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Phối hợp với Công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện phát triển kinh tế. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật và các mặt công tác khác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các Cấp ủy, tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng Đảng bộ Quân sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo lực lượng vũ trang huyện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Thu (TTVH-TT&TT)