Xuất bản thông tin

null Ghi nhận: Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mỹ An, nhiệm kỳ 2020-2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Ghi nhận: Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mỹ An, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 08/6/2020, Đảng bộ xã Mỹ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, Lãnh đạo các Ban, ngành huyện, các đồng chí nguyên lãnh đạo xã Mỹ An qua các thời kỳ và 83 đại biểu đại diện cho 244 đảng viên trên địa bàn xã về dự.

Năm năm qua, Đảng bộ xã Mỹ An đã lãnh đạo thực hiện đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội 10 của Đảng bộ đề ra đều đạt và vượt chỉ tiêu. Nổi bật là kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Có nhiều mô hình làm kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp hiệu quả. Điển hình như mô hình chăn nuôi Vịt và trồng cây ăn trái đã mang lại lợi nhuận cao cho người dân. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt trước một năm so với Nghị quyết đề ra, hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp, hạ tầng giao thông được mở rộng ngày càng khang trang. Trong 05 năm qua, cùng với nguồn vốn của Nhà nước và sự đóng góp của Nhân dân xã Mỹ An đã đầu tư xây dựng hệ thống lộ giao thông nông thôn trên 22km, giao thông kết hợp nội đồng gần 6km, triển khai xây dựng 19 công trình xây dựng cơ bản với tổng kinh phí trên 199 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp 19 tỷ 600 triệu đồng. Cảnh quan môi trường được chỉnh trang xanh- sạch- đẹp, công tác giảm nghèo, giới thiệu việc làm được thực hiện tốt, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 49 triệu đồng/ người/ năm. An ninh chính trị được giữ vững. Vai trò lãnh đạo của Cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội được nâng cao.

Lĩnh vực Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, hệ thống trường lớp được xây dựng kiên cố theo tiêu chí Trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục ở các bậc học được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được thực hiện tốt,  tỷ lệ tiêm chủng mở rộng cho trẻ hằng năm đạt 100%. Công tác vận động Nhân dân mua bảo hiểm y tế tự nguyện đạt tỷ lệ trên 85%. Thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách và hộ nghèo được chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 2,67%.  Hoạt động Văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao tiếp tục được phát triển, có 5/5 ấp đạt ấp văn hóa nông thôn mới nhiều năm liền.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, thực hiện tốt việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 29 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 244 đồng chí, đạt 2,8% dân số. Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Mỹ An đề ra mục tiêu là Nâng cao tính chủ động, bền vững trong sản xuất, tăng chất lượng sản phẩm, phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết sản xuất và tiêu thụ theo đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo,phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, ổn định và nâng cao đời sống của Nhân dân./.

Nguyễn Thu - Vũ Chiến