Xuất bản thông tin

null Ghi nhận: Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mỹ Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Ghi nhận: Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mỹ Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 10/6/2020, Đảng bộ xã Mỹ Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Huyện ủy Tháp Mười - Nguyễn Văn Vũ Minh, Lãnh đạo các Ban, ngành huyện và 86 đại biểu đại diện cho 259 đảng viên trên địa bàn xã cùng tham dự Đại hội.

Qua 05 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 14, Đảng bộ xã Mỹ Hòa đã lãnh đạo Nhân dân trong xã thực hiện đạt và vượt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Kinh tế của xã tiếp tục phát triển, cơ sở hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại, giao lưu hàng hóa thuận tiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn.

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Hòa xác định nông nghiệp giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế, do vậy xã luôn chú trọng thực hiện các giải pháp sản xuất theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới phương thức sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng hàng hóa, giảm giá thành gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Trong nhiệm kỳ, xã Mỹ Hòa đã đẩy mạnh công tác xúc tiến kêu gọi các Doanh nghiệp liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nông dân thay đổi tập quán sản xuất, nâng cao tinh thần hợp tác, thực hiện nghiêm ngặt quy trình sản xuất do Công ty hướng dẫn. Diện tích liên kết sản xuất của xã Mỹ Hòa được duy trì ổn định. Bên cạnh đó, xã cũng tận dụng lợi thế về cây Sen để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại Khu du lịch Đồng sen Tháp Mười, mỗi năm thu hút hàng nghìn lượt du khách đến tham quan, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Lĩnh vực thương mại – dịch vụ tiếp tục phát triển, xã hiện có 215 cơ sở sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực, chợ được quan tâm đầu tư, nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán, giao lưu hàng hóa của người dân. Về xây dựng cơ sở hạ tầng, xã tập trung huy động nhiều nguồn lực đầu tư thực hiện nhiều công trình phục vụ dân sinh, làm tốt công tác huy động sức dân xây dựng nông thôn mới. Trong 05 năm qua, cùng với nguồn vốn của Nhà nước và sự đóng góp của Nhân dân, xã Mỹ Hòa đã tập trung đầu tư xây dựng nhiều công trình cơ bản trên các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, điện, nước… với  tổng số tiền trên 106 tỷ đồng. Trong đó, vốn mạnh thường quân và Nhân dân đóng góp trên 39 tỷ đồng. Qua đó đã tạo điều kiện cho Nhân dân sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt thuận tiện, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao mức sống người dân. Thu nhập bình quân đầu người của xã Mỹ Hòa đạt 49 triệu đồng/người/ năm.

Công tác giảm nghèo, giới thiệu việc được thực hiện thường xuyên và đạt nhiều kết quả quan trọng, đã giải quyết việc làm cho trên 2.500 lao động, đưa 54 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, góp phần tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 3,2%. An ninh chính trị, được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Hằng năm Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Mỹ Hòa đề ra mục tiêu là Quyết tâm hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao. Quốc phòng- an ninh được giữ vững. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội đề ra. Để thực hiện đạt mục tiêu của Đại hội trong nhiệm kỳ tới, xã Mỹ Hòa đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm với 9 chỉ tiêu chủ yếu để phấn đấu thực hiện. Tại Đại hội các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Trong đó tập trung vào các giải pháp phát triển kinh tế và du lịch, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn xã.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Hòa khóa mới gồm 15 đồng chí. Đồng chí Lương Văn Ngoan tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Nguyễn Thu - Lê Tính