Xuất bản thông tin

null Ghi nhận: Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hưng Thạnh, nhiệm kỳ 2020-2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Ghi nhận: Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hưng Thạnh, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 11/6/2020, Đảng bộ xã Hưng Thạnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, Lãnh đạo các Ban, ngành huyện và 83 đại biểu đại diện cho 247 đảng viên trên địa bàn xã về dự.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Hưng Thạnh đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tạo ra bước chuyển biến mới, toàn diện trên mọi lĩnh vực, các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng bộ đề ra đều đạt và vượt. Nổi bật là kinh tế – xã hội tiếp tục phát triển, sản xuất nông nghiệp theo hướng giảm giá thành và nâng cao chất lượng, tăng lợi nhuận cho nông dân. Có nhiều mô hình làm kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi mang hiệu quả. Điển hình như mô hình chăn nuôi thủy sản có mức tăng trưởng khá với diện tích trên 71ha thủy sản chủ yếu là nuôi cá Tra, cá Trê.

Lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn và xây dựng nông thôn mới có tiến bộ rõ rệt. Hiện nay, Hưng Thạnh có 100% đường trục xã, trục ấp, liên ấp được nhựa hóa, 83% đường trục chính nội đồng được cứng hóa, 100% đường ngõ, xóm sạch không lầy lội vào mùa mưa, đáp ứng yêu cầu sản xuất – kinh doanh và đời sống của người dân. Cảnh quan môi trường được quan tâm thực hiện, chỉnh trang xanh- sạch- đẹp, công tác giảm nghèo, giới thiệu việc làm được thực hiện tốt, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 49 triệu đồng/người/năm.

Công tác Giáo dục - đào tạo được quan tâm, hệ thống trường lớp được xây dựng kiên cố, chất lượng giảng dạy và năng lực quản lý của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý từng bước được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 82%. Thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách và hộ nghèo được chú trọng. 05 năm qua xã đã huy động các nguồn lực hỗ trợ xây mới và sửa chữa 356 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách và hộ khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 3,7%. An ninh chính trị, được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới và đạt kết quả quan trọng. Phương thức lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, tổ chức Đảng được đổi mới theo hướng khoa học, sát với tình hình thực tế. Từng cán bộ, đảng viên đã thể hiện vai trò, trách nhiệm nêu gương, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đảng bộ xã nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Hưng Thạnh đề ra mục tiêu là Chú trọng phát triển các loại hình hợp tác sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ, tăng giá trị trong sản xuất. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động và giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Trong nhiệm kỳ tới, xã Hưng Thạnh đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm với 10 chỉ tiêu chủ yếu để phấn đấu thực hiện nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội đề ra.

Tại Đại hội các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Đặc biệt là quan tâm các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững và tăng thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng quan tâm đóng góp các giải pháp xây dựng Đảng vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 12 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Hoàng Đình Toàn, tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy xã Hưng Thạnh, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Nguyễn Thu - Lê Tính (TTVH-TT&TT)