Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22, khóa IX

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22, khóa IX

Ngày 15/6/2020, Huyện ủy Tháp Mười tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22, khóa IX. Hội nghị tập trung thảo luận đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và giải pháp 06 tháng cuối năm 2020.

Trong 06 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra: thu ngân sách đạt trên 65 tỷ đồng; tổng diện tích xuống giống trên 75.000ha, đạt 75,3% kế hoạch. Diện tích liên kết tiêu thụ lúa đạt 81,1% so với kế hoạch năm, tăng trên 6.000ha so với cùng kỳ. Huyện đã hoàn thành hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận và cho ý kiến về vấn đề thu chi ngân sách; giám sát dịch bệnh; kêu gọi đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tiếp tục giữ vững các tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt là về cảnh quan môi trường chuẩn bị đón đoàn phúc tra NTM…

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười Nguyễn Văn Vũ Minh đề nghị các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các chủ trương, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2020; tăng cường công tác quản lý ngân sách Nhà nước, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính…phát huy những cách làm sáng tạo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020./.

Như Ý - Lê Tính (TTVH-TT&TT)