Xuất bản thông tin

null Ra mắt Tổ hợp tác Phúc Lợi xã Mỹ Quí

Chi tiết bài viết Tin tức

Ra mắt Tổ hợp tác Phúc Lợi xã Mỹ Quí

Vừa qua, Hội Nông dân xã được sự tư vấn của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và sự hỗ trợ của UBND xã Mỹ Quí, đã ra mắt thêm một Tổ hợp tác trong nông nghiệp nhằm mục đích: chia sẻ kỹ thuật, liên kết sản xuất lúa và cung ứng vật tư trong liên kết như giống, thuốc BVTV cho nông dân.

Được biết Tổ hợp tác có 5 thành viên, góp vốn hoạt động 1.000.000.000 đồng, liên kết ban đầu cho nông dân 50ha./.

Nguyễn Thúy (HND)