Xuất bản thông tin

null Tháp Mười - Hoàn chỉnh thủ tục tham gia đánh giá, xếp hạng OCOP cho 11 sản phẩm mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười - Hoàn chỉnh thủ tục tham gia đánh giá, xếp hạng OCOP cho 11 sản phẩm mới

Đến nay, huyện Tháp Mười đã hỗ trợ hoàn chỉnh thủ tục tham gia đánh giá, xếp hạng OCOP cho 11 sản phẩm mới thuộc 07 chủ thể có nhu cầu đăng ký tham gia năm 2020.

Cụ thể, Cơ sở Diễm Thúy 2 đăng ký sản phẩm: Sữa sen, sữa bột sen, bột hạt sen; Cơ sở Sen Hồng sản phẩm Sữa sen; Cơ sở Hùng Hồng Khô cá lóc, khô cá trê vàng, khô cá sặc rằn; Cơ sở Dân Mập với sản phẩm Khô cá sặc rằn; THT chăn nuôi vịt Tháp Mười đăng ký Trứng vịt sạch; Cơ sở muối ớt ngào Ngọc Phú với sản phẩm Muối ớt ngào Ngọc Phú; Cở sở Bảy Nữa Ếch chà bông.

Bên cạnh đó, huyện cũng thường xuyên hướng dẫn chủ thể của 06 sản phẩm được xếp hạng năm 2019 có giải pháp để nâng sao các sản phẩm. Các sản phẩm đạt OCOP năm 2019 của huyện gồm: Hạt sen sấy bơ; Rượu hồng sen tửu; Rượu hồng sen tửu đặc biệt; Trà tim sen, Trà Hà Diệp Liên: đạt 3 sao. Trà hoa sen: đạt 4 sao./.

Như Ý - Hoàng Kha