Xuất bản thông tin

null Đảng bộ các cơ quan Đảng Đại hội đảng viên lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Đảng bộ các cơ quan Đảng Đại hội đảng viên lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 17/6/2020, Đảng bộ các cơ quan Đảng tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Ngô Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện Tháp Mười đã đến dự.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đạt nhiều kết quả quan trọng. Từng cán bộ, đảng viên đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chấp hành nghiên các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các Chi bộ lãnh đạo đơn vị phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên được tăng cường. Chất lượng sinh hoạt của Đảng bộ, Chi bộ được nâng lên.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ các cơ quan Đảng đề ra 03 nhiệm vụ trọng tâm là Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy, trọng tâm là nâng cao tính chủ động, tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tham mưu, giúp việc cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy theo hướng chủ động, trách nhiệm. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Phấn đấu100% chi bộ trực thuộc và Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ cả nhiệm kỳ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 8 đồng chí. Đồng chí Phan Duy Thanh được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng, nhiệm kỳ 2020 -2025./.

Nguyễn Thu - Lê Tính (TTVH-TT&TT)