Xuất bản thông tin

null Hợp tác xã nông nghiệp Mỹ An nâng cao chất lượng hoạt động và dịch vụ

Chi tiết bài viết Tin tức

Hợp tác xã nông nghiệp Mỹ An nâng cao chất lượng hoạt động và dịch vụ

Là một trong số Hợp tác xã được thành lập mới vào năm 2018 theo Luật Hợp tác xã năm 2012 với vốn điều lệ ban đầu là 01 tỉ đồng, có 222 thành viên tham gia. Sau 02 năm đi vào hoạt động, Hợp tác xã nông nghiệp Mỹ An đã cơ bản nắm bắt được thị trường và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước nhằm thúc đẩy cho Hợp tác xã phát triển. Sự nhạy bén của Hội đồng Quản trị Hợp tác xã đã giúp cho doanh thu của Hợp tác xã tăng từ 1,5 tỷ đồng vào năm 2018 tăng lên 2,2 tỷ đồng vào năm 2019, Hợp tác xã còn mở thêm dịch vụ phi nông nghiệp đó là liên kết sản xuất thí điểm gạo Ngọc đỏ Hương Dứa với HTX trong tỉnh Đồng Tháp.

Mới đây, Hợp tác xã còn được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt hỗ trợ 02 máy cấy trị giá 1 tỉ đồng từ nguồn Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, để sản xuất giống cung cấp cho thành viên. Đồng thời, Hợp tác xã còn được Tiến sĩ Trần Minh Hải- Trường Cán bộ Quản lí nông nghiệp II kết nối, ký bản ghi nhớ Lộc Lời Group để liên kết hợp tác phát triển cùng có lợi gồm 6 nội dung như: góp vốn tham gia vào Hợp tác xã, hỗ trợ nhân sự phụ trách kỹ thuật sản xuất, từng Phương án sản xuất sẽ xem xét tính khả thi đề đầu tư máy móc, trang thiết bị cho phù hợp, hỗ trợ gói tín dụng với Ngân hàng khi cần thiết, cùng tìm đầu ra sản phẩm với Hợp tác xã, đặc biệt sẽ thực hiện ngay dịch vụ phun thuốc bằng máy bay./.

Nguyễn Thúy (HND)