Xuất bản thông tin

null Các Hợp tác xã nông nghiệp huyện Tháp Mười tổ chức Đại hội Thành viên thường niên

Chi tiết bài viết Tin tức

Các Hợp tác xã nông nghiệp huyện Tháp Mười tổ chức Đại hội Thành viên thường niên

Thực hiện “Điều 31, Luật Hợp tác xã năm 2012 và Điều lệ của các Hợp tác xã về tổ chức Đại hội Thành viên thường niên phải được họp trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”. Đến nay có 5/19 Hợp tác xã nông nghiệp tổ chức đại hội gồm: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đông Thành, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 3 thuộc xã Mỹ Đông, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đốc Binh Kiều thuộc xã Đốc Binh Kiều, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tân Kiều thuộc xã Tân Kiều.

Các Hợp tác xã đề ra phương hướng hoạt động sản xuất, mở rộng nhiều dịch vụ cụ thể, trong đó có dịch vụ cung cấp phân, thuốc, giống và liên kết đầu ra sản phẩm cho thành viên. Một số Hợp tác xã còn mạnh dạn đầu tư phát triển ngành hàng mới như Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đốc Binh Kiều xây dựng nhà kho để chế biến, sấy khô trái cây đóng gói, cung cấp dịch vụ làm vườn, dịch vụ thu gom rác thải nông thôn, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi sản xuất Gạo An toàn, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tân Kiều liên kết các sản phẩm từ Sen…Thành viên của các Hợp tác xã đều đồng tình, biểu quyết cao./.

Nguyễn Thúy (HND)