Xuất bản thông tin

null Hội nghị thảo luận văn kiện kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa IX

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị thảo luận văn kiện kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa IX

Sáng ngày 18/6/2020, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đơn vị huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị thảo luận văn kiện kỳ họp lần thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX.

Qua nghiên cứu, đa số các đại biểu thống nhất với dự thảo văn kiện kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 15, đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến, kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí cho huyện Tháp Mười đầu tư bắt cầu qua kênh Dương Văn Dương để kết nối xã Trường Xuân - Vĩnh Bửu. Xem xét ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị cho Công an cơ sở phục vụ hoạt động, quy định rõ hơn nội dung chế độ chính sách "Đối với những người làm Phó Công an, Công an viên có thời gian công tác liên tục từ 15 năm trở lên", cách tính chế độ chính sách cho Công an xã không có thời gian công tác liên tục. Quan tâm các giải pháp tuyên truyền, xử lý việc bán hàng đa cấp lừa đảo. Ngành Điện lực xem lại giá bán điện bậc thang giữa ngành Điện lực Tỉnh với Tổng Công ty Điện lực Việt Nam và công bố cách tính tiền điện cho rõ ràng để khách hàng biết./.

Nguyễn Thu - Hoàng Kha