Xuất bản thông tin

null Trường Xuân tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường

Chi tiết bài viết Tin tức

Trường Xuân tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường

Thực hiện Công văn số 2114/UBND-TNMT ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc tổng vệ sinh môi trường chuẩn bị tiếp đoàn thẩm định nông thôn mới Trung ương.

Ngày 21 tháng 6 năm 2020 tất cả các ấp trên địa bàn xã Trường Xuân đã đồng loạt tổ chức ra quân vệ sinh môi trường ở các khu vực như: Hai bên đường Tỉnh lộ 845, 844, khu trung tâm thương mại Trường Xuân, trung tâm khu 64ha, nhà Văn hóa các ấp và các tuyến đường chính vào nội ô trung tâm xã Trường Xuân. Theo kế hoạch việc tổng vệ sinh sẽ kết dài đến hết ngày 25 tháng 6 năm 2020./.

Huỳnh Điệp (TX)