Xuất bản thông tin

null HĐND huyện Tháp Mười tổ chức kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp bất thường)

Chi tiết bài viết Tin tức

HĐND huyện Tháp Mười tổ chức kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp bất thường)

Chiều ngày 22/6/2020, HĐND huyện Tháp Mười, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp bất thường) thông qua các Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu bổ sung các chức danh chủ chốt của huyện.

Theo đó, kỳ họp đã thông qua Tờ trình của Chủ tịch UBND huyện về việc miễn nhiệm 03 thành viên UBND huyện và bầu bổ sung 05 thành viên UBND huyện.

Kỳ họp đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười đối với ông Đinh Minh Dũng; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Nhị Văn Khải; Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện đối với bà Trần Thị Quý, Phó Bí thư Huyện ủy Tháp Mười; giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tháp Mười để HĐND huyện xem xét bầu vào chức danh Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, có 100% Đại biểu có mặt tại kỳ họp tín nhiệm bầu bà Trần Thị Quý vào chức danh Chủ tịch UBND huyện và bầu ông Đinh Minh Dũng vào chức danh Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Nguyễn Thu - Hoàng Kha