Xuất bản thông tin

null Cụm 2 Đại biểu HĐND huyện họp đóng góp văn kiện kỳ họp thứ 13

Chi tiết bài viết Tin tức

Cụm 2 Đại biểu HĐND huyện họp đóng góp văn kiện kỳ họp thứ 13

Để chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, chiều ngày 23/6/2020, Cụm 2 Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện gồm các xã: Mỹ An, Tân Kiều, Đốc Binh Kiều và thị trấn Mỹ An tổ chức Họp đóng góp văn kiện.

Qua nghiên cứu tài liệu văn kiện, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung văn kiện của kỳ họp. Bên cạnh đó, đại biểu có một số kiến nghị về các lĩnh vực kinh tế – văn hóa – xã hội, chương trình giám sát của HĐND huyện, trả lời của UBND huyện về các ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó tập trung vào công tác phối hợp quản lý và sắp xếp chợ Tháp Mười, đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống cầu - đường nông thôn, các xã cần thiết lập thống nhất hệ thống thắp sáng đường quê, giá điện, giải quyết tình trạng bán hàng đa cấp, vấn đề về nước sạch và vệ sinh môi trường, tình hình quy hoạch và chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện,...

Các ý kiến, kiến nghị của đại biểu đã được lãnh đạo huyện và các ngành chuyên môn giải trình cụ thể. Sau khi thảo luận, nếu các đại biểu còn ý kiến, các vấn đề sẽ tiếp tục thảo luận trong kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa IX vào ngày 01/7/2020./.

Hoàng Kha