Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Sở Công thương tìm hiểu tình hình quản lý Cụm Công nghiệp của huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Sở Công thương tìm hiểu tình hình quản lý Cụm Công nghiệp của huyện

Sở Công thương vừa có buổi làm việc với Lãnh đạo UBND huyện Tháp Mười về tình hình quản lý, thu hút đầu tư và triển khai các dự án ở Cụm Công nghiệp trong huyện.

Hiện tại, huyện Tháp Mười có 01 Cụm Công nghiệp là Cụm Công nghiệp Trường Xuân, với diện tích 93ha, đã giao đất cho 03 dự án là Công ty TNHH MTV kinh doanh và xay xát lúa gạo Cẩm Nguyên, diện tích 03ha; Công ty bánh kẹo One One diện tích 6ha; Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam, 5ha. Hiện tại các Công ty đang hoạt động ổn định và được áp dụng các chính sách miễn giảm tiền thuê đất, thuế theo quy định để thu hút đầu tư. Còn lại gần 47ha chưa giao đất, trong đó, có 12ha chưa san lắp, xây dựng hạ tầng nên ảnh hưởng đến việc kêu gọi đầu tư.

Khó khăn hiện nay là Cụm Công nghiệp chưa có quy chế riêng để áp dụng. Vì vậy, lãnh đạo Huyện đề nghị Sở Công thương tham mưu cho UBND Tỉnh giao cho cơ quan chức năng xây dựng quy chế hoạt động của Cụm Công nghiệp Trường Xuân để thực hiện thu phí và duy tu sửa chữa cơ sở hạ tầng trong Cụm Công nghiệp.

Lãnh đạo Sở Công thương ghi nhận kiến nghị của UBND huyện Tháp Mười để tham mưu UBND Tỉnh chỉ đạo thực hiện./.

Thúy Ly (TTVH-TT&TT)