Xuất bản thông tin

null Họp tổ Đại biểu cụm 3 thảo luận văn kiện kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Khóa 9

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp tổ Đại biểu cụm 3 thảo luận văn kiện kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Khóa 9

Sáng ngày 25/6/2020, Tổ Đại biểu cụm số 3 Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười gồm các xã Mỹ Hòa, Trường Xuân, Hưng Thạnh, Thạnh Lợi tổ chức thảo luận văn kiện kỳ họp thứ 13, khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021.

Qua nghiên cứu các văn bản dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện, đa số các đại biểu thống nhất với dự thảo Nghị quyết, đồng thời tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, kiến nghị về các Giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Trong đó tập trung vào giải pháp phát triển cây Sen gắn với phát triển du lịch cộng đồng, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, điện lưới Quốc gia cho Khu Du lịch Đồng Sen Tháp Mười để thu hút khách du lịch. Kiến nghị Nhà nước quan tâm nhập khẩu Heo giống chất lượng, tạo điều kiện cho nông dân thực hiện tái đàn sau dịch bệnh. Về xây dựng nông thôn mới cần quan tâm thực hiện các giải pháp xây dựng cơ bản, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống ma túy./.

Nguyễn Thu - Lê Tính