Xuất bản thông tin

null Mặt trận Tổ quốc huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến các văn kiện Đại hội Đảng

Chi tiết bài viết Tin tức

Mặt trận Tổ quốc huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến các văn kiện Đại hội Đảng

Ngày 26/6/2020, MTTQ phối hợp Ban Dân vận huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Có nhiều lượt ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng như tăng cường thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường, quản lý chặt việc sản xuất các loại túi nilong không phân hủy; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. 

Đối với dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Các ý kiến đề nghị báo cáo chính trị nên ngắn gọn, xúc tích, cần nhấn mạnh việc phát hiện, xử lý kịp thời Cán bộ, Đảng viên vi phạm điều lệ Đảng, đạo đức; cần tăng cường quản lý HTX.

Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện như cần nhìn nhận việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho du lịch còn yếu kém và đề ra giải pháp thực hiện; việc chuyển dịch cơ cấu lao động và quy hoạch phát triển vườn; quy hoạch đào tạo cán bộ đáp ứng nhu cầu phát triển nền hành chính công…

MTTQ huyện đã ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu để tổng hợp gửi về Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện theo quy định./.

Thúy Ly (TTVH-TT&TT)