Xuất bản thông tin

null Tháp Mười - Tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười - Tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở năm 2020

Phòng Tư pháp huyện Tháp Mười vừa phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp hòa giải cơ sở năm 2020 cho hơn 270 công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn, Tổ trưởng Tổ hòa giải và Hòa giải viên trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu được Báo cáo viên hướng dẫn những kỹ năng cơ bản trong công tác hòa giải như: Kỹ năng phân tích đánh giá; kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi, các bước tiến hành hòa giải…  Về nguyên tắc hòa giải phải tôn trọng sự tự nguyện của các bên, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, tính kịp thời, có lý, có tình; tôn trọng ý chí, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, không lợi dụng hòa giải ở cơ sở để ngăn cản các bên liên quan bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật...

Các đại biểu đưa ra nhiều tình huống thực tế để cùng trao đổi thảo luận trong Hội nghị. Đây thực sự là dịp để các đại biểu nắm rõ các kiến thức, kỹ năng hòa giải để vận dụng linh hoạt trong hoạt động hòa giải ở cơ sở trong thời gian tới./.

Minh Thuận (PTP)