Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Tổng kết Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và thi đua yêu nước

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Tổng kết Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và thi đua yêu nước

Ngày 30/6/2020, Hội Nông dân Tháp Mười tổ chức tổng kết phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Ngọt đến dự.

Trong 05 năm qua Hội Nông dân huyện Tháp Mười đề ra nhiều giải pháp mới, từ đó các phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực, được đông đảo hội viên nông dân hưởng ứng tích cực. Hàng năm có trên 7.500 gia đình hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi; vận động 263 người tham gia lao động có thời hạn ở nước ngoài; vận động nông dân chuyển đổi gần 2.500ha vườn tạp; từ các mô hình kinh tế hiệu quả, các nguồn vốn vay đã giúp nhiều hộ phát triển kinh tế; hàng năm có 65 hộ thoát nghèo, giúp giảm hộ nghèo của huyện xuống còn 2,45%. Thông qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn với xây dựng Nông thôn mới, trên 2.000 lượt hội viên nông dân hiến trên 800 nghìn mét vuông đất, trên 23 tỷ đồng để làm mới, nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn,  sửa chữa, bắt mới trên 60 cây cầu, trên 30 ngàn ngày công lao động, xóa nhà tạm cho trên 600 hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, đã góp phần giúp huyện Tháp Mười hoàn thành huyện Nông thôn mới trước 01 năm so với Nghị quyết. Với nhiều thành tích nổi bật, trong 05 năm qua Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam huyện 04 năm liền được Tỉnh Hội khen thưởng; nhiều nông dân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh nông dân tiêu biểu.

Trong buổi tổng kết, có nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và thi đua yêu nước./.

Thúy Ly (TTVH-TT&TT)