Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Lãnh đạo UBND huyện kiểm tra công tác vệ sinh môi trường

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Lãnh đạo UBND huyện kiểm tra công tác vệ sinh môi trường

Để đảm bảo môi trường xanh, sạch, không rác thải trong xây dựng huyện Nông thôn mới, Lãnh đạo UBND huyện Tháp Mười và các ngành chuyên môn đã kiểm tra công tác vệ sinh môi trường ở các xã, thị trấn trong huyện.

Lãnh đạo UBND huyện đã kiểm tra công tác thu gom rác thải ở các cụm tuyến dân cư, các cánh đồng; vệ sinh môi trường ở nhà dân, cảnh quan ở trụ sở làm việc, trường học. Lãnh đạo UBND huyện nhắc nhở từng địa phương, thường xuyên ra quân thu gom rác thải, phát hoang, tạo cảnh quan môi trường; tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, tự giác tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh; đưa nội dung này vào quy ước của khóm ấp và trong các cuộc họp để người dân chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đến nay, Tháp Mười đã có 12/12 xã đạt xã Nông thôn mới, huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện Nông thôn mới và hoàn thành hồ sơ đề nghị Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương phúc tra đánh giá./.

Thúy Ly - Hoàng Kha