Xuất bản thông tin

null Hội nghị triển khai kế hoạch về công tác dân số năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị triển khai kế hoạch về công tác dân số năm 2020

Ngày 30/6/2020, Phòng Y tế phối hợp Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch về thực hiện đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh” và kế hoạch thực hiện chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân cư và vùng khó khăn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, đại diện ban ngành huyện, tổ chức CT – XH, Phó Chủ UBND các xã, thị trấn và cán bộ làm công tác dân số nghe triển khai các kế hoạch, phổ biến một số kiến thức cơ bản về dân số. Trong đó tập trung vào vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh và tăng cường truyền thông, vận động, lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân cư và vùng khó khăn.

Hội nghị nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đã đề ra, góp phần thực hiện đạt chất lượng về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, giảm thiểu tỉ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo./.

Như Ý