Xuất bản thông tin

null Ban điều hành Quỹ hỗ trợ Nông dân huyện giải ngân vốn thực hiện Dự án sản xuất lúa giống chất lượng cao tại xã Mỹ Hòa

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban điều hành Quỹ hỗ trợ Nông dân huyện giải ngân vốn thực hiện Dự án sản xuất lúa giống chất lượng cao tại xã Mỹ Hòa

Sáng ngày 01/7/2020, bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện và ông Dương Tấn Lợi, Phó Giám đốc Quỹ HTND tỉnh Đồng Tháp dự buổi giải ngân vốn cho 12 Hội viên Nông dân tham gia Dự án, số tiền 1.000.000.000 đồng.

Được biết, tại xã Mỹ Hòa đã thành lập Tổ sản xuất lúa giống vào năm 2011, có 240 thành viên, diện tích liên kết 100ha, là vùng nguyên liệu chuyên sản xuất lúa giống chất lượng cao cho Lộc Trời Group kể từ khi thành lập đến nay.

Nhằm mở rộng quy mô sản xuất, cung ứng giống cho bà con Nông dân trong và ngoài huyện, Tổ đã kiến nghị Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân 2 cấp, giải ngân nguồn vốn giúp cho Tổ kết nạp thêm thành viên mới, xây dựng mạnh chi hội nghề nghiệp sản xuất lúa giống chất lượng cao trên địa bàn xã.

Tại buổi giải ngân, bà Nguyễn Thị Thúy đã nêu mục đích của Quỹ hỗ trợ Nông dân hướng đến việc hỗ trợ, giúp hội viên Nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất và chất lượng hàng hóa, phát triển ngành nghề, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, thúc đẩy ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, đề nghị bà con sử dụng nguồn vốn đúng mục đích để phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho gia đình, thông qua nguồn vốn xây dựng Tổ hợp tác vững mạnh để phát triển lên Hợp tác xã, chú ý xây dựng theo chuỗi liên kết gắn với thương hiệu, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh giỏi huyện Tháp Mười giai đoạn 2020-2022./.

Nguyễn Thúy - HND