Xuất bản thông tin

null Tổng kết hoạt động Công đoàn cơ sở năm học 2019-2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết hoạt động Công đoàn cơ sở năm học 2019-2020

Ngày 29/6/2020, Liên đoàn Lao động huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động CĐCS Trường học năm học 2019-2020.

Năm học qua, các CĐCS Trường học trên địa bàn huyện đã có nhiều cố gắng, năng động, sáng tạo, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng cho Cán bộ, viên chức ngành giáo dục. Từ nhiều nguồn vận động các công đoàn cơ sở Trường học đã thăm hỏi, tặng trên 1.000 phần quà cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi ốm đau và hỗ trợ quỹ tương tế cho gia đình giáo viên qua đời với tổng số tiền trên 480 triệu đồng.

Bên cạnh đó các công đoàn cơ sở Trường học cũng thực hiện tốt các phong trào thi đua của công đoàn cấp trên và của ngành giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nề nếp, kỷ cương dạy và học được tăng cường, chất lượng giáo dục của trường được nâng lên. Năm học 2019-2020, các Trường trên địa bàn huyện tham gia các hội thi do ngành giáo dục tổ chức đạt 66 giải cấp tỉnh và 105 giải cấp huyện.

Năm học 2020-2021, các CĐCS trường học trên địa bàn huyện đề ra nhiệm vụ trọng tâm là Không ngừng chăm lo xây dựng đội ngũ đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu mới của Giáo dục và đào tạo. Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của ngành giáo dục. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Công đoàn, xây dựng Công đoàn cơ sở Trường học ngày càng vững mạnh./.

Nguyễn Thu - Hoàng Kha