Xuất bản thông tin

null Thị trấn Mỹ An - Ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị

Chi tiết bài viết Tin tức

Thị trấn Mỹ An - Ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác vệ sinh môi trường, tạo vẻ mỹ quan đô thị, xây dựng bộ mặt thị trấn Mỹ An xanh – sạch - đẹp. Ngày 02/7/2020, Hội Cựu chiến binh thị trấn Mỹ An và Ban Nhân dân khóm 2 tổ chức  ra quân thực hiện vệ sinh môi trường, tuyên truyền vận động Nhân dân trên địa bàn thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Tại buổi ra quân, Cán bộ, hội viên Cựu chiến binh thị trấn Mỹ An đã đồng loạt tham gia lao động, dọn dẹp vệ sinh môi trường với các hoạt động như: phát quang bụi rậm, cắt cỏ dại, quét dọn, thu gom rác thải trên các tuyến đường, khu vực xung quang Trung tâm Học tập cộng đồng thị trấn Mỹ An... đồng thời tuyên truyền, vận động và cho các hộ dân sống trên các tuyến đường, khu dân cư trong khu vực thị trấn Mỹ An thực hiện nếp sống văn minh đô thị như không mua bán lấn chiếm lòng lề đường, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương trong kinh doanh, mua bán, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường khu vực sinh sống và mua bán. Để rác đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị và xây dựng huyện Nông thôn mới./.

Nguyễn Thu