Xuất bản thông tin

null Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Mỹ An lần thứ XI, Nhiệm kỳ 2024 – 2029

Trang chủ Tin tức

Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Mỹ An lần thứ XI, Nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ngày 29/01/2024, Ủy ban Mặt trận Việt Nam (MTTQ VN) thị trấn Mỹ An tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ VN lần thứ XI, Nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đại hội điểm của huyện. Bí thư Huyện ủy Tháp Mười Trần Thị Quý, lãnh đạo Ủy ban MTTQ VN huyện và các xã thị trấn đến dự.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ VN thị trấn, Nhiệm kỳ 2019 – 2024, MTTQ VN thị trấn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền những nội dung trọng tâm của địa phương đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Hàng năm, có trên 95% hộ đạt Gia đình văn hóa; 100% khóm đạt khóm văn minh đô thị. Được công nhận 25 tuyến phố Văn minh đô thị. Vận động thực hiện 10 công trình phúc lợi với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Vận động xây dựng 31 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 1,8 tỷ đồng, hỗ trợ trên 9.000 phần quà, tổ chức khám chữa bệnh với trên 12.000 suất, tặng hơn 1.300 thẻ BHYT...xây dựng các mô hình nhằm phát huy vai trò tổ Nhân dân tự quản trên địa bàn, thành lập tổ tín đồ tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường tại Bửu An tự. Mô hình Hội quán, mô hình Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng tiếp tục phát huy hiệu quả... Trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ VN thị trấn Mỹ An tiếp tục phát huy vai trò chủ động, thực hiện tốt việc phối hợp với các đơn vị trong công tác an sinh xã hội, duy trì sinh hoạt hiệu quả các mô hình, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ VN thị trấn Mỹ An gồm 31 vị, cử đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu MTTQ VN huyện Tháp Mười gồm 10 vị. Thống nhất cử ông Lê Hoàng Phú tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN thị trấn Mỹ An Nhiệm kỳ 2024 – 2029. Dịp này, nhiều tập thể và có nhân được biểu dương, khen thưởng.

Biên tập: Như Ý