Xuất bản thông tin

null HĐND Huyện Tổ chức Hội nghị chuyên đề trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị 04 của Tỉnh ủy

Trang chủ Tin tức

HĐND Huyện Tổ chức Hội nghị chuyên đề trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị 04 của Tỉnh ủy

Chiều ngày 05/02/2024, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị chuyên đề trao đổi kinh nghiệm công tác tham mưu thực hiện Chỉ thị 04 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động hội đồng nhân dân các cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi kinh nghiệm trong công tác tham mưu thực hiện Chỉ thị 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 42 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Nguyễn Thị Ngọc Dung đề nghị Thường trực HĐND 2 cấp tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt của Hội đồng nhân dân. Quan tâm các giải pháp khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng đại biểu HĐND các cấp. Duy trì mối quan hệ phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân huyện với xã, thị trấn, tạo điều kiện để Thường trực Hội đồng nhân dân hai cấp trao đổi, cung cấp thông tin học tập kinh nghiệm trong hoạt động của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu thực hiện Chỉ thị 04 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trong thời gian tới./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Hoàng Kha