Xuất bản thông tin

null Kiểm tra Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2024 tại xã Mỹ Đông

Trang chủ Tin tức

Kiểm tra Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2024 tại xã Mỹ Đông

Chiều ngày 26/3/2024, Đoàn công tác số 03 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười do Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện – Đoàn Thanh Bình làm trưởng đoàn đến làm việc với xã Mỹ Đông về triển khai thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện năm 2024.

Theo đó, Đảng ủy xã Mỹ Đông đã xây dựng 26 kế hoạch cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong tâm về Lãnh đạo công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện chuyển đổi số theo chương trình của Tỉnh, huyện đề ra, Tiếp tục duy trì, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, hướng đến kiểu mẫu gắn với thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và giảm nghèo bền vững; Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; Lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Thanh Bình, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu xã Mỹ Đông tiếp thu ý kiến của đoàn, bổ sung kế hoạch, giải pháp, lộ trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của xã. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, chú trọng các giải pháp xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng Làng thông minh; quan tâm phát triển sản phẩm OCOP, đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương. Tiếp tục phát huy đoàn kết, trí tuệ tập thể, sự đồng lòng của Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

BT: Nguyễn Thu