Xuất bản thông tin

null Hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn

Trang chủ Tin tức

Hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn

Sáng ngày 27/3/2024, Huyện ủy Tháp Mười tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với Bí thư đảng ủy các xã, thị trấn, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy quý 1 năm 2024.

Trong quý 1, Đảng ủy các xã, thị trấn, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy đã bám sát chương trình công tác, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2024, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh. Tổ chức quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết, Chỉ thị của đảng nghiêm túc, đúng quy định. Duy trì có nền nếp chế độ sinh hoạt đảng theo quy định. Làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, trong quý 1 đã kết nạp 29 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành lỷ luật đảng được thực hiện tốt.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, phản ánh những thuận lợi, khó khăn và giải pháp khắc phục những vấn đề phát sinh ở cơ sở, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại gắn với liên kết sản xuất; các giải pháp duy trì, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới theo hướng nâng cao, kiểu mẫu, xây dựng Trường đạt chuẩn quốc gia, triển khai các công trình thi công trên địa bàn. Công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Kết luận tại hội nghị giao ban, Bí thư Huyện ủy – Trần Thị Quý đề nghị Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo. Quan tâm công tác xây dựng Đảng, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quản lý đảng viên đi làm ăn xa, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thành lập các tiểu ban phục vụ cho công tác chuẩn bị Đại hội đảng nhiệm kỳ 2025-2030. Đẩy mạnh thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2024. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung lãnh đạo thực hiện xây dựng NTM, chỉnh trang đô thị, chủ động khép hồ sơ minh chứng đối với các tiêu chí NTM nâng cao đã đạt, các Trường THPT chủ động thực hiện các tiêu chí xây dựng Trường đạt chuẩn quốc gia. Tăng cường các giải pháp đảm bảo An ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn./.

BT: Nguyễn Thu- Hình: Như Ý