Xuất bản thông tin

null Tháp Mười trao Quyết định công tác cán bộ

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười trao Quyết định công tác cán bộ

Sáng ngày 07/7/2020, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tháp Mười -  Đinh Minh Dũng trao Quyết định của Ban Thường Vụ Huyện ủy về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ đối với đồng chí Nguyễn Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Quí về công tác tại Văn phòng Huyện ủy Tháp Mười và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Phó Bí thư Huyện ủy Tháp Mười mong muốn sau khi được giao nhiệm vụ mới, đồng chí Phước tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,đoàn kết cùng tập thể Văn phòng Huyện ủy Tháp Mười thực hiện tốt công tác tham mưu cho BanThường vụ Huyện ủy thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Phó Bí thư  Huyện ủy cũng đề Văn phòng Huyện ủy phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, quan tâm giúp đỡ đồng chí Phước hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Phước đã cảm ơn Ban Thường vụ Huyện ủy đã tin tưởng giao nhiệm vụ và hứa sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Thu - Lê Tính