Xuất bản thông tin

null Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tháp Mười tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tháp Mười tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” năm 2020

Sáng ngày 07/7/2020, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tháp Mười phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” năm 2020. Có trên 150 học viên là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy và cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Chi bộ tham gia học tập.

Tại đây, các học viên được tiếp thu 3 chuyên đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng như  Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Chi bộ; Thẩm quyền, nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp cơ sở; Nguyên tắc, quy trình, hồ sơ, thủ tục trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp cơ sở.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chi bộ làm công tác kiểm tra cấp cơ sở nắm vững nguyên tắc, quy trình, quy định, các thủ tục trong quá trình tiến hành kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Từ đó, làm tốt công tác tham mưu cho Cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Cấp ủy, tổ chức Đảng, góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch số 30 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 72 của Bộ chính trị, Khóa 10 về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020./.

Nguyễn Thu - Lê Tính