Xuất bản thông tin

null Thị trấn Mỹ An tiếp tục thực hiện tổng vệ sinh môi trường

Chi tiết bài viết Tin tức

Thị trấn Mỹ An tiếp tục thực hiện tổng vệ sinh môi trường

Với quyết tâm thực hiện đô thị không rác, thời gian qua cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thị trấn Mỹ An đã ra quân thực hiện tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn thị trấn. Ngày 08/7, đoàn viên, hội viên, lực lượng dân quân thị trấn Mỹ An tiếp tục ra quân vệ sinh môi trường trên các tuyến đường chính nhằm tạo hiệu ứng cho người dân cùng hưởng ứng thực hiện.

Cụ thể, đoàn viên, hội viên và lực lượng dân quân thực hiện thu gom rác, cắt cỏ, phát quan trên các tuyến đường ĐT845, ĐT846, Đường Hùng Vương, Nhánh rẽ N2.... Bên cạnh đó, đoàn viên, hội viên còn tuyên truyền, vận động người dân tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt đúng quy định nhằm góp phần bảo vệ môi trường, thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị.

Trước đó, UBND huyện Tháp Mười cũng đã chỉ đạo các ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn thường xuyên tổng vệ sinh môi trường trong và ngoài trụ sở cơ quan, TTVH-HTCĐ, Nhà Văn hóa, Trạm Y tế, Trường học, đặc biệt là khu vực nhà vệ sinh; các tuyến đường, khu vực công cộng, nhà dân,... tuyên truyền, nhắc nhở người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường, xử lý rác thải gia đình đúng quy định, không vứt rác xuống sông, kênh mương và xóa cầu tiêu ao cá,.. nhằm thực hiện tốt tiêu chí Môi trường trong xây dựng Nông thôn mới./.

Hoàng Kha