Xuất bản thông tin

null Treo cờ và tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp

Chi tiết bài viết Tin tức

Treo cờ và tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp

Nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, không khí vui tươi, phấn khởi đón Đoàn thẩm định Nông thôn mới Trung ương đến huyện Tháp Mười làm việc vào ngày 12/7/2020 (Chủ Nhật), UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và nhà người dân trên địa bàn huyện thực hiện treo cờ và tổng vệ sinh môi trường.

Theo đó, tất cả các trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, trường học, bệnh viện và nhà ở của Nhân dân dọc các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ và tuyến đường chính từ huyện đến trung tâm xã treo cờ Tổ quốc và cờ phướn từ ngày 10 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 13 tháng 7 năm 2020.

UBND các xã, thị trấn đôn đốc và hướng dẫn Nhân dân treo cờ Tổ quốc hoàn thành trước 14 giờ, ngày 10/7/2020. Đồng thời khẩn trương tổng vệ sinh môi trường trên các tuyến đường Quốc lộ,Tỉnh lộ và tuyến đường chính từ huyện đến trung tâm xã.

Bên cạnh đó, các ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tổng vệ sinh môi trường trong và ngoài trụ sở cơ quan, TTVH-HTCĐ, Nhà Văn hóa, Trạm Y tế, Trường học, đặc biệt là khu vực nhà vệ sinh; các tuyến đường, khu vực công cộng, nhà dân,... tuyên truyền, nhắc nhở người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường, xử lý rác thải gia đình đúng quy định, không vứt rác xuống sông, kênh mương và xóa cầu tiêu ao cá,.. nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, không khí vui tươi, phấn khởi./.

Hoàng Kha