Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Họp bàn đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Họp bàn đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 08/7/2020, UBND huyện Tháp Mười tổ chức họp bàn đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đến dự có Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Vũ Minh.

Trong 6 tháng cuối năm, huyện tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện; tiếp đoàn phúc tra đánh giá huyện Nông thôn mới; tổ chức Hội nghị Thương mại Xúc tiến Đầu tư “Điểm hẹn Doanh nhân”; tổ chức tốt kỳ thi học kỳ 2 và tốt nghiệp THPT và các hoạt động phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự trong huyện.

Để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm, các ngành và địa phương tiếp tục thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới, trong đó, tập trung tiêu chí môi trường với nhiều giải pháp như ra quân tổng vệ sinh vào thứ 6 hàng tuần; trồng hoa, làm hàng rào cổng ngõ; triển khai các mô hình thu gom rác thải; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở gắn với vận động người dân tham gia thực hiện các cuộc vận động và các mô hình do địa phương phát động; tăng cường tuyên truyền vận động để người dân hiểu rằng, huyện Nông thôn mới là chất lượng cuộc sống người dân phải được nâng lên từ vật chất, tinh thần, cảnh quan môi trường sống để người dân tự giác thực hiện./.

Thúy Ly - TTVH-TT&TT