Xuất bản thông tin

null Đoàn công tác của Trung ương khảo sát thực tế và thẩm tra hồ sơ Nông thôn mới tại huyện Tháp Mười

Chi tiết bài viết Tin tức

Đoàn công tác của Trung ương khảo sát thực tế và thẩm tra hồ sơ Nông thôn mới tại huyện Tháp Mười

Sáng ngày 12/7/2020, Đoàn công tác liên ngành của Trung ương do ông Nguyễn Minh Tiến - Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương làm Trưởng đoàn đến thẩm tra hồ sơ và khảo sát thực tế kết quả xây dựng NTM tại huyện Tháp Mười. Tiếp đoàn có Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Thanh Hùng, Lãnh đạo các Sở ngành Tỉnh và UBND huyện Tháp Mười.

Sau 10 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đến nay, Tháp Mười có 12/12 xã đạt chuẩn NTM, hoàn thành 9 tiêu chí huyện NTM với sự đồng thuận cao của nhân dân. Toàn huyện đã huy động  nguồn lực trên 13 ngàn 400 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp trên 1.000 tỷ đồng. Nhiều mô hình phát triển sản xuất mới, hiệu quả cao, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, liên kết trong sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa tập trung….,từ đó, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập bình quân người dân từ 18.520.000đ/người/năm lên 47.351.000 đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 11,97% của năm 2011 xuống còn 2,45% năm 2019.  Công tác bảo vệ môi trường nông thôn được chú trọng, phong trào trồng cây xanh, trồng hoa trên các tuyến đường, nơi công cộng được nhân rộng... Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa nông thôn ngày càng được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống tổ chức chính trị ngày càng vững mạnh, dân chủ ở cơ sở được phát huy.

Tại buổi làm việc, Ông Trần Anh Dũng – Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ rõ ưu điểm, nhược điểm của từng tiêu chí và các vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa trong việc hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình công nhận đạt chuẩn NTM của huyện như bổ sung điều chỉnh số liệu, phụ lục trùng khớp giữa xã, huyện và tỉnh.

Nội đồng của HTX Thắng Lợi, xã Mỹ Đông, TM,ĐT

Qua khảo sát thực tế mô hình cánh đồng lúa lý tưởng, doanh nghiệp khởi nghiệp từ sen và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng xã, Ông Trần Văn Sinh - Trưởng Ban Phong trào Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao việc nông dân huyện Tháp Mười đã ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và liên kết chặt chẽ 4 nhà; nghiên cứu sản xuất ra nhiều sản phẩm từ nông sản của địa phương để nâng cao thu nhập cho nông dân. Việc lấy phiếu tín nhiệm của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới cũng được thực hiện nghiêm túc, ý kiến người dân đồng thuận cũng đạt tỷ lệ cao.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương đã đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và Nhân dân huyện Tháp Mười trong quá trình thực hiện xây dựng Nông thôn mới, nhất là việc xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, sự sáng tạo để khơi dậy văn hóa đọc trong học sinh; công tác vệ sinh môi trường, hàng rào cổng ngõ, trồng hoa tạo cảnh quang.  Ông Nguyễn Minh Tiến đề nghị huyện cần nhanh chóng bổ sung số liệu cần thiết để hoàn chỉnh hồ sơ, bởi đây là những yếu tố quan trọng để Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương báo cáo với Hội đồng thẩm định Quốc gia xem xét thống nhất công nhận. Đồng thời, để phát huy những kết quả đạt được và nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới, Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương đề nghị huyện Tháp Mười trong thời gian tới cần quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường ở nông thôn, tuyên truyền vận động người dân phân loại, xử lý rác thải tại nguồn; quan tâm công tác duy tu, sửa chữa, xây dựng, mở rộng hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông; tập trung xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả để nhân rộng, mỗi địa phương hình thành 01 sản phẩm chủ lực, chú trọng nâng cao hiệu quả sau thu hoạch, chế biến, sơ chế, bảo quản, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, Ông  Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chân thành ghi nhận những ý kiến đóng góp từ các thành viên trong Đoàn công tác Trung ương, Ông cũng đề nghị lãnh đạo huyện Tháp Mười nhanh chóng phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan để bổ sung các số liệu cần thiết theo sự góp ý của Đoàn công tác Trung ương, sớm hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Trung ương xem xét công nhận huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào cuối tháng 7 năm 2020./.

Thúy Ly