Xuất bản thông tin

null Tháp Mười sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Sáng ngày 13/7/2020, Ủy ban MTTQVN huyện Tháp Mười tổ chức sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Bí thư Huyện ủy Tháp Mười - Nguyễn Văn Vũ Minh và Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Ngọt đã đến dự.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do MTTQ huyện phát động đã đáp ứng được yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Các chương trình, kế hoạch đều bám sát nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Tiếp tục phát triển và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Công tác vận động giúp đỡ từ thiện ngày càng có hiệu quả, nhất là công tác bắc cầu từ thiện và hỗ trợ người nghèo. Cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2020, MTTQVN huyện và các thành viên đã vận động xây dựng được 6 cây cầu, 73 căn nhà, tặng trên 10.200 phần quà cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá các công trình là 8,6 tỷ  đồng. Ngoài ra, Ủy ban MTTQVN huyện còn kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các tôn giáo đóng góp tiền và hiện vật chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 với tổng giá trị trên 2,3 tỷ đồng.

Trong những tháng cuối năm 2020, MTTQVN huyện Tháp Mười đề ra nhiệm vụ trọng tâm là Tiếp tục phối hợp với các ngành, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM ở địa phương. Nâng cao chất lượng 03 cuộc vận động lớn do MTTQVN phát động như  “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, Đô thị văn minh”; “ Ngày vì người nghèo”; “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận trên các lĩnh vực. Làm tốt công tác tổ chức đánh giá chất lượng cơ sở cuối năm, quan tâm công tác thi đua, khen thưởng kịp thời./.

Nguyễn Thu - Lê Tính