Xuất bản thông tin

null Chi Hội Nông dân ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An tổ chức hội nghị Chi hội điểm nhiệm kỳ 2020-2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Chi Hội Nông dân ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An tổ chức hội nghị Chi hội điểm nhiệm kỳ 2020-2022

Sáng ngày 15/7/2020 tại Trung tâm Văn hóa- HTCĐ xã Mỹ An, Chi hội nông dân ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An, huyện Tháp Mười long trọng tổ chức hội nghị đại biểu chi Hội Nông dân ấp nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là Chi hội được Ban Thường vụ Hội nông dân huyện chọn làm điểm theo Hướng dẫn số 34 -HD/HNDH, ngày 11/5/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Tháp Mười về việc tổ chức hội nghị chi hội nhiệm kỳ 2020-2022 nhằm rút kinh nghiệm cho các xã, thị trấn.

Đến dự buổi hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ An; Thường trực Hội Nông dân huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn; Các ban, ngành, đoàn thể xã Mỹ An; Các đồng chí Chi bộ ấp Mỹ Thị B, chi hội trưởng các ấp trong xã; cùng với sự có mặt của 40đại biểu là hội viên nông dân tiêu biểu ấp Mỹ Thị B.

Qua buổi Hội nghị, chi Hội đã đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2017 – 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho công tác Hội và phong trào Nông dân, nhiệm kỳ 2020-2022; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng thời, hội nghị cũng đã bầu ra Ban Chấp hành chi Hội Nông dân nhiệm kỳ 2020-2022 với 11 đồng chí gồm 01 chi hội trưởng, 04 chi hội phó và 06 ủy viên Ban Chấp hành. Đồng chí Lữ Đồng Tân tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử Chi hội trưởng chi Hội Nông dân ấp Mỹ Thị B, nhiệm kỳ 2020-2022.

Sau buổi hội nghị, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện tổ chức họp rút kinh nghiệm cho các xã, thị trấn thực hiện. Nhìn chung, buổi hội nghị được tiến hành chu đáo, trang trọng với sự quan tâm đặc biệt của Hội Nông dân huyện, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Mỹ An, Hội Nông dân xã Mỹ An và Chi bộ ấp Mỹ Thị B. Sau hội nghị chi hội điểm, các cơ sở Hội sẽ tổ chức hội nghị chi hội đến 17/8/2020 hoàn thành đạt 100%. Với kết quả đạt được, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện tin tưởng Hội Nông dân các xã, thị trấn sẽ lãnh, chỉ đạo thành công hội nghị chi Hội Nông dân điểm của đơn vị mình, tiến tới tổ chức rộng khắp các chi hội còn lại đúng hướng dẫn và tiến độ đề ra./.

Hồ Tính

Hội Nông dân huyện Tháp Mười