Xuất bản thông tin

null Xã Phú Điền tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về công tác khuyến học, khuyến tài

Chi tiết bài viết Tin tức

Xã Phú Điền tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về công tác khuyến học, khuyến tài

Hội Khuyến học xã Phú Điền vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Đây là đơn vị được huyện làm điểm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ. Lãnh đạo Hội khuyến học và Khoa học lịch sử huyện Tháp Mười cùng Hội khuyến học ở các xã Đốc Binh Kiều, Mỹ An, Láng Biển, Thanh Mỹ và thị trấn Mỹ An cùng tham dự.

Trong 05 năm qua, phong trào xây dựng các mô hình học tập được cấp ủy, chính quyền xã Phú Điền quan tâm chỉ đạo thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức của các ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội và Nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Đến nay xã Phú Điền đã vận động xây được 4 mô hình học tập gồm “Gia đình học tập”; “Dòng họ học tập”; “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”, có trên 2.800 hộ tham gia mô hình “gia đình học tập”; có 4 dòng họ học tập; 4/4 ấp được công nhận cộng đồng học tập và 8/8 đơn vị đạt đơn vị học tập; đạt tỷ lệ 100%; 03 năm liền xã Phú Điền được công nhận Cộng đồng học tập cấp xã. Song song đó, công tác xây dựng quỹ khuyến học được Hội khuyến học xã chú trọng, trong 05 năm đã xây dựng quỹ khuyến học được trên 1,3 tỷ đồng để thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài. Trong đó đã trao tặng hơn 300 suất học bổng, mua 153 thẻ bảo hiểm y tế, tặng trên 1.000 phần quà  gồm dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Hội khuyến học xã còn phối hợp các đơn vị Đài Truyền hình Vĩnh Long, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp tổ chức các chương trình Gương sáng hiếu học, cấp học bổng Nguyễn Sinh sắc cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Năm 2020 và những năm tiếp theo, Hội Khuyến học xã Phú Điền tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, triển khai các mô hình học tập, đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời, nâng cao chất lượng các Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng. Củng cố, kiện toàn nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học. Đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập gắn với xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa ở khu dân cư, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dịp này, có 9 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được biểu dương, khen thưởng./.

Nguyễn Thu - Lê Tính