Xuất bản thông tin

null Triển khai công tác thu thập, cập nhật thông tin cung – cầu lao động năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai công tác thu thập, cập nhật thông tin cung – cầu lao động năm 2020

Ngày 15/7/2020, huyện Tháp Mười tổ chức triển khai công tác thu thập, cập nhật thông tin cung – cầu lao động năm 2020. Tham dự có lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và điều tra viên của các khóm, ấp trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các điều tra viên ở cơ sở được hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, phương pháp ghi biểu cập nhật thông tin biến động về cung - cầu lao động theo quy định hiện hành. Trong đó, phạm vi điều tra gồm tất cả các thành viên hộ gia đình từ đủ 15 tuổi trở lên, đã đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú; các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đối tượng, nội dung rà soát cập nhật thông tin là sự thay đổi về trình độ học vấn, chuyên môn; tình trạng việc làm; nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp...

Buổi triển khai công tác thu thập, cập nhật thông tin nhằm giúp các địa phương xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin cung – cầu lao động năm 2020. Từ đó đánh giá đúng chất lượng, cơ cấu, tình trạng làm việc của lao động, làm cơ sở cho việc xây dựng dữ liệu về thị trường lao động, thực hiện các chính sách về việc làm trên địa bàn./.

Như Ý - Lê Tính