Xuất bản thông tin

null Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tháp Mười sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tháp Mười sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 14 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Ngọt – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kiêm Trưởng Ban đại diện huyện.

Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát từ sau tết Nguyên đán đến nay đã làm ảnh hưởng đời sống người dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ ăn uống, du lịch, vui chơi, giải trí tạm dừng hoạt động... Từ đó, tình hình kinh tế - xã hội đã bị ảnh hưởng. Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng nhiều kế hoạch triển khai thực hiện từng lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ theo quy định. Từ đó, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tháp Mười (Ban đại diện huyện) đã tổ chức, triển khai thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị, Quyết định, Nghị quyết về công tác tín dụng chính sách. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát của Ban đại diện huyện năm 2020 được 6/13 xã, thị trấn. Phòng giao dịch NHCSXH phối hợp tốt với các Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, tổ chức giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, thực hiện tốt kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2020 đạt 98,23%, phối hợp nâng cao hiệu quả và đảm bảo an toàn hoạt động Điểm giao dịch tại xã; Củng cố hoạt động Tổ Tiết kiệm và vay vốn hoạt động kém hiệu quả; Hoàn thành công tác rà soát đề nghị xử lý nợ bị rủi ro đợt 2 năm 2020. Phòng giao dịch NHCSXH huyện thực hiện tốt công tác tham mưu giúp việc thành viên Ban đại diện huyện, cấp ủy, chính quyền các cấp về hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện. Các Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp huyện, xã đã cơ bản thực hiện đúng và đầy đủ nội dung theo Văn bản liên tịch, Hợp đồng ủy thác đã ký với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020.

Qua đó, vốn tín dụng chính sách góp phần hỗ trợ việc làm cho 160 lao động, có 43 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, giúp 27 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập trong năm, xây dựng 548 công trình nước sạch và 425 công trình vệ sinh xây dựng ở nông thôn, thuê (mua) đất 43 hộ. Hỗ trợ tín dụng cho 16 hộ nghèo vay vốn làm ăn, với số tiền 387 triệu đồng; cho 36 hộ cận nghèo vay vốn với số tiền 956 triệu đồng; có 281 hộ mới thoát nghèo trong vòng 3 năm 2017-2019 vay, với số tiền 7.496 triệu đồng.

Nhân dịp này Ban đại diện huyện đã trao 03 Giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSH cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách giai đoạn 2015-2020 và 6 Giấy khen của Chủ tịch tịch Ủy ban nhân dân huyện đối 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách 6 tháng đầu năm 2002.

Đồng chí Lê Văn Ngọt – Huyện Ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kiêm Trưởng Ban đại diện huyện trao Giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách giai đoạn 2015-2020

Đồng chí Lê Văn Ngọt – Huyện Ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kiêm Trưởng Ban đại diện huyện trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách 6 tháng đầu năm 2020

Đăng Nhiên