Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Sẵn sàng cho chiến dịch Mùa hè xanh năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Sẵn sàng cho chiến dịch Mùa hè xanh năm 2020

Cần chủ chuẩn bị sẵn sàng các công trình, chổ ăn, chổ ở, điểm bố trí vật tư và Lễ xuất quân chiến dịch Mùa hè xanh năm 2020 đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND huyện/Trưởng Ban Chỉ đạo chiến dịch Mùa hè xanh – Lê Văn Ngọt tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện chiến dịch Mùa hè xanh năm 2020 huyện Tháp Mười vào chiều ngày 16/7/2020.

Tại cuộc họp, các ngành có liên quan và UBND các xã đã báo cáo tình hình chuẩn bị chiến dịch Mùa hè xanh. Qua đó, các công tác như: tiến độ các công trình, bố trí chổ ăn, chổ ở, nơi để vật tư, phương tiện đưa rước sinh viên tình nguyện được các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng. Căn cứ Kế hoạch tổ chức chiến dịch Mùa hè xanh năm 2020 và tổ chức Lễ xuất quân, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu từng thành viên đã được phân công nhiệm vụ, bám sát kế hoạch triển khai thực hiện, các địa phương cần huy động lực lượng hỗ trợ thực hiện chiến dịch về sức người, sức của, đảm bảo chiến dịch được thực hiện thành công.

Lễ xuất quân sẽ được tổ chức vào sáng ngày 31/7/2020, tại Trường THPT Tháp Mười. Theo Kế hoạch, Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2020 được thực hiện từ ngày 31/7 đến ngày 31/8/2020 tại 12 xã trên địa bàn huyện Tháp Mười, với trên 1.500 cán bộ, quản lý, sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng đoàn viên, thanh niên, Nhân dân huyện Tháp Mười. Chiến dịch sẽ triển khai thi công 12 tuyến đường giao thông nông thôn, 07 cây và các hoạt động xã hội khác./.

Hoàng Kha