Xuất bản thông tin

null Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tháp Mười tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng” năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tháp Mười tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng” năm 2020

Sáng ngày 16/7/2020, Ban tổ chức Huyện ủy Tháp Mười phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng” năm 2020. Có trên 50 học viên là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy và cán bộ làm công tác Đảng ở các xã, thị trấn tham dự.

Tại đây, các học viên được hướng dẫn một số vấn đề về nghiệp vụ công tác tổ chức Đảng như Hướng dẫn số 28 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về một số điểm thực hiện quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên và Hướng dẫn số 22 Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Nội dung chương trình sinh hoạt chi bộ.

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ làm công tác tổ chức của các cấp ủy nắm vững những vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng của cấp ủy trong thời gian tới./.

Nguyễn Thu - Lê Tính