Xuất bản thông tin

null Hội CCB Tỉnh tập huấn Luật Quốc phòng cho hội viên CCB huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội CCB Tỉnh tập huấn Luật Quốc phòng cho hội viên CCB huyện

Ngày 17/7/2020, Hội Cựu chiến binh Tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn Luật Quốc phòng cho gần 200 người là Cựu chiến binh, Ban Chủ nhiệm Cựu quân nhân của huyện Tháp Mười.

Các Cựu Chiến binh được phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018, chính thức có hiệu lực từ  ngày 01/01/2019 và nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Quốc phòng 2018 quy định đầy đủ hơn về công tác quốc phòng của đất nước, nhất là các hoạt động về quốc phòng nhằm đáp ứng yêu cầu 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Luật Dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ và các văn bản có liên quan đến Luật Quốc phòng.

Ngoài ra, CCB còn được nghe triển khai các văn bản liên quan đến Câu lạc bộ Cựu quân nhân, pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên và các chế độ chính sách mới đối với Cựu Chiến binh./.

Bt: Thúy Ly, Hình: Lê Tính ( TTVH-TT&TT)