Xuất bản thông tin

null Huyện Tháp Mười: Mở lớp cập nhật kiến thức Công nghệ thông tin cho các Hội quán trên địa bàn huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Tháp Mười: Mở lớp cập nhật kiến thức Công nghệ thông tin cho các Hội quán trên địa bàn huyện

Ngày 20/7/2020, tại An Tâm Hội quán thuộc Thị trấn Mỹ An Đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ công nghệ thông tin của huyện mở lớp cập nhật kiến thức Công nghệ thông tin cho 25 cô, chú là thành viên của An Tâm Hội quán.

Lớp cập nhật kiến thức lần này các thành viên đội TNTN chủ yếu hướng dẫn các cô, chú truy cập mạng, tìm hiểu về sản xuất nông nghiệp tại địa phương và tiếp cận trang dongthapxanh.vn để các cô chú tìm hiểu các thông tin về chính sách nông nghiệp, giá cả thị trường, thông tin dịch bệnh, các mô hình hay các địa phương khác, thành lập nhóm zalo trao đổi thông tin…từ đó có thể tìm ra được những mô hình hay cách mới, phù hợp áp dụng vào chăn nuôi, trồng trọt phát triển kinh tế địa phương góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới.

Được biết, 25/6/2020 thành viên đội TNTN đã tổ chức cập nhật kiến thức CNTT cho các cô chú thành viên Minh Hòa hội quán trên địa bàn xã Thanh Mỹ có trên 20 cô chú tham gia, Đội TNTN sẽ tiếp tục tiến hành mở thêm các lớp cập nhật kiến thức tại các Hội quán còn lại trên địa bàn huyện trong thời gian tới./.

Thúy An – HĐ Tháp Mười