Xuất bản thông tin

null Hội nghị triển khai Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định về lĩnh vực hộ tịch

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị triển khai Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định về lĩnh vực hộ tịch

Ngày 20/7/2020, Phòng Tư pháp huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

Hội nghị có sự tham dự của các đại biểu là: Lãnh đạo, Chuyên viên Phòng Tư pháp, Công chức Tư pháp – Hộ tịch, Công chức Văn phòng – Thống kê phụ trách tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Hội nghị triển khai Thông tư số 04/2020/TT-BTP

Tại Hội nghị ông Phạm Minh Tài – Phó Trưởng Phòng Tư pháp triển khai những quy định mới của Thông tư số 04/2020/TT-BTP như: Về ủy quyền đăng ký hộ tịch; không đặt tên con quá dài; ông bà không cần giấy ủy quyền khi khai sinh cho cháu; chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con; các trường hợp cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Việc cải chính hộ tịch chỉ được giải quyết sau khi xác định có sai sót khi đăng ký hộ tịch; không cải chính nội dung trên giấy tờ hộ tịch đã được cấp hợp lệ nhằm hợp thức hóa thông tin trên hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác….

Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/7/2020 và thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tư pháp./.

                                                                                                            Minh Thuận